Nu EPD-certifieras våra varmförzinkade stålprodukter 

Som en självklar del i vårt hållbarhetsarbete har vi varit tidigt ute med att EPD-certifiera våra varmförzinkade stålprodukter. En EPD miljövarudeklaration ökar både medvetenhet och kunskap om olika byggprodukters avtryck på miljön, något som hjälper byggbranschen till mer klimatsmarta val.

I miljövarudeklarationen som genomförts av en oberoende tredjepart har respektive produktgrupps totala avtryck på miljön sammanfattats. En EPD underlättar arbetet för byggsektorn som redan i projekteringsfasen kan lokalisera likvärdiga produkter, jämföra de med varandra och aktivt välja den som har lägst miljöpåverkan.

”Vi är stolta över att våra produkter i vissa fall ligger långt under generiska data för CO2-utsläpp. Även i de jämförelser som vi har gjort med företag som erbjuder liknande produkter som våra ser våra värden väldigt bra ut”, säger Mattias Andersson, marknadsansvarig på Weland AB.

Hållbarhetskraven på byggbranschen och oss som leverantörer ökar hela tiden. Gröna fastigheter och smarta städer är en realitet som börjar ta form, och för byggsektorn är det viktigt att kunna visa vilken miljöpåverkan en byggnad har under sin livstid.

”Att vi EPD-certifierar våra produkter skapar transparens och hjälper våra kunder till att aktivt göra fler klimatsmarta val. Vi är stolta över det arbete vi gjort hittills, men det innebär inte att vi är nöjda. Arbetet med att ytterligare minska vårt avtryck på miljön fortsätter”, säger Mattias.

Läs mer om Weland ABs arbete med Miljödeklaration EPD.