Caroline optimerar Welands produktion

Caroline Svensson arbetar på Weland AB:s avdelning för planering sedan 3,5 år tillbaka.
Som produktionsplanerarare sammanställer hon att Weland uppfyller de åtaganden man ålagt sig mot kund. Det är också Carolines uppgift att på ett effektivt och rationellt sätt planera order till produktion, allt för att kunden ska få rätt produkt i rätt tid.

– Jag planerar och lägger ut kundorder samt beräknar tidsåtgång och materialbehov, berättar Caroline. Att ha rätt tider inlagda samt rätt mängd material vid en produktionsstart är av yttersta vikt då stora delar av produktionen baseras på Carolines beräkningar för att få tillverkningen att ske i rätt tid och mot rätt material. Det är även Caroline som styr beställningar av Welands lagersortiment. Weland har ett omfattande sortiment av produkter på lager och kan därmed också tillhandahålla mycket korta leveranstider. Ofta levereras lagerförda produkter redan samma dag.

Hållbar produktion
– Med en bra planering kan vi korta ledtider och i största möjliga mån samköra kundorder och lagerorder. Allt för att skapa en rationell och hållbar produktion, fortsätter Caroline. Jag har ett gott samarbete med alla våra avdelningar från försäljning, konstruktion, produktion till vårt lager. Det goda samarbetet avdelningarna emellan är en viktig nyckel för Welands effektiva produktplanering.

Planeringens gång
Caroline ansvarar för gallerdurken och när försäljning registrerat en order kommer den till Caroline. Utvärdering sker och i vissa fall måste gallerdurken ritas upp av konstruktionsavdelningen. Därefter kommer ordern tillbaka till planeringen som nu tidsätter och planerar in ordern i produktion. Materialåtgången förbereds och sedan lämnas ordern ut för tillverkning till kollegorna i produktionen. Det ligger också i Carolines arbetsuppgift att se till så att planeringen upprätthålls genom alla produktionsled, att vi arbetar efter planen som är satt. Därför går Caroline löpande igenom de beställningar som ligger ute för tillverkning och ser till att produkterna gått i väg till respektive avdelning som exempelvis till varmförzinkningen.

Varje order är unik
För Caroline är det viktigt att det finns en glädje i arbetet. Finns det glädje i det man gör, så gör man det lilla extra som behövs för att få till en bra produkt.

– Det roligaste på mitt arbete är att det är varierande, ingen dag är den andra lik. Jag upplever att jag arbetar med hela Weland, i alla led från försäljning till lager och leverantörer säger Caroline och avslutar – Vi vet att våra kunder känner sig trygga med att vi har så korta och exakta leveranstider. Att kunna bidra till en sådan stor konkurrensfördel i mitt arbete är förstås extra roligt.
Vi låter varje kundprodukt vara unik, precis som kunden!

Publicerad: 2021-02-24

Dela med andra