Kombitrappa med glasräcke

SPECIALTRAPPOR

Men stort fokus på form och design skräddarsys kundspecifika trappor efter kundens önskemål. Vi är med er från idé till verklighet.


En specialtrappa skräddarsys efter kundens önskemål. Den genomsyras ofta av högra krav på både form och design, och kan tillverkas i en rad olika utföranden och kombinationer.

Behovet av en specialtrappa kan uppstå när platsen för trappan har speciella geometriska eller arkitektoniska förutsättningar. Gemensamt för Weland specialtrappor är att de anpassas efter kundens behov. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap hjälper vi dig att skapa den trappa du söker.

Läs mer om våra olika sorters specialtrappor nedan. Kontakta oss för att få hjälp med projektering och beställning av trappor.

Kombitrappor

Weland kombitrappa är en kombination av en rak trappa och en spiraltrappa. I den svängda delen av trappan tillverkas stegen så de följer trappans radie. Kombineras med steg och räcken från vårt standardsortiment. 


Hörntrappor

Weland kombitrappa är en kombination av en rak trappa och en spiraltrappa. Stegen tillverkas så de går ut mot angränsade väggar och med vangstycken som bildar räta vinklar. Kombineras med steg och räcken från vårt standardsortiment. 


Vindeltrappor

Vindeltrappor tillverkas med svängda vangstycken. Steg och räcke går att få i samma kombinationsmöjligheter som för spiraltrappor. Trapporna kan t.ex. följa en silo på ut- eller insidan.


Svängda trappor

Svängda trappor med vangstycken tillverkas på beställning. Steg och räcken går att få i samma kombinationsmöjligheter som för spiraltrappor. 


Spiraltrappor Special

Vi tillverkar även spiraltrappor med t.ex. extra kraftigt centrumrör- Andra alternativ kan vara extra stor radie, eller kundanpassade räcken. Kombineras förstås även kombineras med våra steg och räcken från vårt standardsortiment.