Lagerinredning pallställ

PALLSTÄLL

Våra pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Konstruktionen bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet.


Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet. För maximal bärighet tillverkas både gavelstolpar och bärbalkar av slutna profiler. Samtliga komponenter är varmförzinkade. Alla erforderliga skruvar för montering medföljer vid leverans. Vi kan även erbjuda kundanpassade längder.

Gavlar

Welands gavlar tillverkas i tre olika gaveldjup som standard, 500, 800 och 1 100 mm där gavelhöjden kan varieras från 1 500 - 13 000 mm i intervaller om 500 mm. Andra gaveldjup och höjder kan tillverkas efter beställning. Belastningen kan varieras från 10 000 upp till 17 500 kg/sektion beroende på typ av konstruktion. Stolpbredden är alltid 110 mm.


Bärbalk

Längden tillverkas i tre olika standarder med ett dagöppningsmått på 1 850, 2 700 samt 3 600 mm. Bärbalkshöjden går att få i fem olika höjder från 80 till 160 mm med 20 mm i intervall. Belastningen är beroende på bärbalkshöjd mellan 200 - 2 400 kg/pall. Bärbalkarna kan placeras i höjdintervall om 50 mm.


Tillval

Tillverkas både för golv- och bärbalksmontage-
Ger bra ergonomi vid plock direkt ur pall i pallställ. Placeras på golvet.

Läs mer om våra utdragsenheter.

Monteras i golv och ger ett effektivt skydd mot påkörning av truck. Höjd 400 mm.
Även andra varianter av stolpskydd kan erbjudas.

 

Stolpskydd Art.nr.
Standard 195121900169
För placering på asfalt 195121900165

Gavelskydd finns för både enkelt och dubbelt pallställ. Används för både yttergavlar och tryckgångar för att förhindra skador vid påkörning. Höjd 400 mm.

 

Påkörningsskydd gavel Art.nr.
Enkel 195121900187
Dubbel 195121900197

Nätgaller för gavel och långsida som monteras på gavlar alternativt längs med bärbalkarna och förhindrar att gods faller ut från pallstället.

Monteras i bakkant på pallstället och förhindrar att pallarna skjuts för långt in.

I de fall där stolen behöver förstärkas erbjuder vi en stolpförstärkning. Profilen kan med fördel monteras i efterhand.

Två belastningsvarianter: max 600 kg/m² alternativt. max 1 000 kg/m². Bredd 880 mm.  Vi erbjuder även hyllplan i andra bredder.

Placeras på bärbalkarna och ger en tät hylla för t.ex. gods som inte ligger i pall. Bredd 442 mm. Vi erbjuder även hyllplan i andra bredder.

Fungerar som rasskydd och hyllplan för lättare gods utan pall. Belastning max 1 000 kg/m². Bredd 880 mm. Vi erbjuder även hyllplan i andra bredder.

Används vanligtvis för halvpallar, men kan även användas som pallstöd vid hårt belastade pallar.

Placeras mellan bärbalkarna och används vid långsides hantering.

Fungerar som stöd åt plangods utan pall.

Förenklar hanteringen av fat och trummor i pallställen.

Placeras under fotplattorna för att fördela lasten vid underlag av asfalt. Tillverkas av varmförzinkad plåt.

 

Benämning Art.nr.
Asfaltlåda 19517060158

Används vid dubbelställage och finns från mått 150 - 500 mm.


Ytbehandling

Samtliga komponenter till våra pallställ varmförzinkas som standard. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkat