Plattform med lättdurk

LÄTTDURK

Lättdurk används till alla typer av industrigolv, entresolbjälklag, gångbanor m.m. Lättdurken klarar spännvidder upp till 2 meter.


Lättdurk används till alla typer av industrigolv, entresolbjälklag, gångbanor m.m. Lättdurken klarar spännvidder upp till 2 meter, vilket innebär att balkunderredet kan göras glesare och montaget går fortare. Vid montage skruvas lättdurken till underliggande material. Mer information om belastning för lättdurk.

Profiler Lättdurk

Lättdurk tillverkas i 2 olika profileringar och 3 olika bredder. Vi kan leverera lättdurk i olika längder, upp till 6000 mm.  

Lättdurk består av byggprofil med bredden 300 mm. Profilen hakas samman i varandra och låses vid montaget.

För att erhålla exakta breddmått och som avslutning i kanterna används avslutningsprofiler. Tillsammans med byggprofilerna kan önskat byggmått erhållas.


Durktyper, lättdurk

Lättdurk tillverkas i 4 olika mönster med unika egenskaper och användningsområden.

Egenskaper: Denna durktyp har ett präglat mönster som ger gott halkskydd.

Användningsområde: Överallt där man vill ha ett tätt golv. Eftersom durken är tät kan man ljudisolera i eller under durken. Längden 6000 mm är lagerförd.

 

Byggprofiler Avslutningsprofiler
300 mm 200 mm
300 mm 250 mm
300 mm 300 mm

Egenskaper: Är i princip en tät lättdurk som kompletteras med utstansade ovala hål 15x69 mm för att släppa igenom ljus, smuts och vätskor.

Användningsområde: När man vill ha ett relativt slätt golv men ändå genomsläppligt. Lämpligt när t.ex. hjulförsedda föremål skall skjutas över golvet. Längden 6000 mm är lagerförd.

 

Byggprofiler Avslutningsprofiler
300 mm 200 mm
300 mm 250 mm
300 mm 300 mm

Egenskaper: Är precis som LDH en durktyp med stor genomsläpplighet av smuts och vätskor. Den tandade ovansidan ger extremt bra halksäkerhet.

Användningsområde: Där det ställs stora krav på halksäkerhet. Längden 6000 mm är lagerförd.

 

Byggprofiler Avslutningsprofiler
300 mm 200 mm
300 mm 250 mm
300 mm 300 mm

Egenskaper: Mycket god halksäkerhet men inte lika stor genomsläpplighet som LDS. Denna durktyp har mindre öppningar (hål Ø 10 mm samt 4 mm dräneringshål) och är därför säkrare mot att föremål faller igenom öppningarna.

Användningsområde: Där det ställs stora krav på halksäkerhet och att föremål inte får falla igenom öppningarna. Längden 6000 mm är lagerförd.

 

Byggprofiler Avslutningsprofiler
300 mm 200 mm
300 mm 250 mm
300 mm 300 mm

Tillval lättdurk

Som tillval finns en rad olika detaljer som underlättar montaget samt användandet av lättdurken.

Sparklist LK140 är en specialprofil, placeras vid alla öppningar och alla ytterkanter av durken. Fästes till lättdurken med skruv.

Ytter- och innerhörn i 90º vinklar finns till sparklist.

Monteras i skarven mellan durkarna (LDT) som tätning samt ljud och vibrationsdämpning.

Profil LU43 används som förstärkning, durkkant och avslutningsprofil vid längsgående kapning av durken.


Ytbehandling

Lättdurk levereras som standard varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

VarmförzinkatDokumentation


Montageanvisning Lättdurk LDH, LDT, LDS & LDP