Entresol med sigmabalk

ENTRESOL

Med Weland Entresol kan du bygga ett extra våningsplan för att utnyttja hela lokalens volym och utöka golvytan på ett effektivt sätt i din befintliga lokal. Vi tillverkar entresolplan både för inomhus och utomhus bruk.


Weland entresol byggs som en fribärande stomme av vår egentillverkade och lätta sigmabalk. Hela konstruktionen skruvas ihop på montageplatsen. Genomtänkta beslag och förstansade hål i sigmaprofilerna ger ett snabbt och enkelt montage. Vi använder genomtänkta och beprövade produkter till vår entresol som räckessystem, trappor och lastgrindar. Olika alternativ till golvbeläggning gör vårt entresol till ett av marknadens flexiblaste entresolplan. Alla komponenter till Weland entresol är som standard varmförzinkade vilket gör att de kan användas både inomhus och utomhus.

Golv

Golvbeläggningen till entresol kan utföras på olika sätt och med olika material. Beroende på användningsområde och säkerhetskrav är något av följande alternativ vanligast.

Gallerdurk

Gallerdurk finns i en rad olika utföranden, maskvidder och dimensioner beroende på vad dina önskemål gällande bärförmåga, genomsläpplighet (föremål, ljus, vätskor, sprinkling) och halkskydd.

Golvspånskiva

Golvspånskiva med direktlaminerad yta ger ett slitstark och lättstädat golv. Golvspånskiva klarar även stora laster.

Lättdurk

Lättdurk är ett alternativ när man vill ha ett helt tätt stålgolv. Lättdurk har god halksäkerhet och låg egenvikt. Eftersom durken är tät kan man ljudisolera i eller under durken.


Räcken

Räcket till entresolet är av typen sektionsräcke och finns i flera utföranden. Vilket räcke du behöver är beroende av krav på barnsäkerhet, dina krav och i vilken miljö entresolen ska byggas.

Räcke Rundstång

Ett räcke med fokus på form och design. Barnsäkert med maximal öppning 100 mm.

Räcke Följare

Räcke förses med en följare och är ett industriellt räcke. Räknas inte som barnsäkert.

Räcke Plåt

Räcke i tät eller perforerad plåt. Barnsäkert med maximal öppning 100 mm.

Räcke Nät

Räcke i krenelerat nät. Barnsäkert med maximal öppning 100 mm.

Räcke Glas

Räcke med fyllning av glas för extra finish. Barnsäkert  med maximal öppning 100 mm.

Tillval

För att öka flexibiliteten vid lastning erbjuder vi även självstängade grindar i en mängd olika utföranden. Vi tillverkar grindar efter era önskemål.

 


Extra tillval

Weland är en av landets största leverantörer av spiraltrappor och raka trappor i stål. Det innebär att vår erfarenhet inom området garanterar bästa möjliga tillgänglighet, säkerhet och bekvämlighet till entresolplanet.

Vi har ett brett program av spiraltrappor för både exteriöra och interiöra miljöer. Med sin flexibla utformning och arkitektoniska framtoning kan spiraltrappan antingen smälta in i miljön eller vara ett spännande blickfång.

Våra raka trappor är utformade för såväl utrymning och industri som för miljöer som kontor, bostäder, entréer, offentliga lokaler och skolor m.m.


Ytbehandling

Våra entresol är som standard varmförzinkade. I vår egna anläggning ytbehandlas entresolet för att klara stora påfrestningar. Metoden ger ett mycket starkt skydd mot korrosion. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkat